Co je to tlaková výše a níže a jaké jsou rozdíly?

0
594
zobrazení

Tlak vzduchu je síla vyvolaná hmotností vzduchového sloupce sahajícího od výšky měření až k horní hranici atmosféry. Jednotkou tlaku vzduchu je pascal. V meteorologii se vyjadřuje stonásobkem základní hodnoty hektopascal se značkou hPa. Dříve byl vyjádřen v milibarech, torrech či milimetrech rtuťového sloupce.

Tlak vzduchu

Průměrná hodnota tlaku vzduchu na hladině moře při teplotě 15 °C je 1013,27 hPa. Tlak odpovídá hmotnosti rtuťového sloupce vysokého 760 mm s průměrem 1 cm2.

Na výši tlaku má vliv:

  • teplota vzduchu
  • obsah vodní páry
  • nadmořská výška
  • zeměpisná šířka

S rostoucí nadmořskou výškou tlak vzduchu postupně klesá, do výšky 700 m. n. m. na každých 8 m o 1 hPa. Ve výšce 5500 m dosahuje tlak vzduchu asi 1/2 tlaku jako při zemském povrchu.

  • Čím je vzduch chladnější a těžší, tím rychleji klesá tlak směrem do výšky.
  • Čím je vzduch teplejší a lehčí, tím je pokles tlaku vzduchu s výškou naopak pomalejší.

Pro porovnání údajů o tlaku vzduchu z různých stanic, které jsou umístěny v různé nadmořské výšce, se přepočítávají zjištěné hodnoty na hladinu moře. Na synoptických mapách se rozdělení tlaku vzduchu znázorňuje pomocí izobar, což jsou místa se stejným tlakem vzduchu.

Tlaková výše – anticyklóna

Oblast vysokého tlaku vzduchu je vymezena koncentricky neboli soustředně, uspořádanými uzavřenými izobarami, které mají nejvyšší tlak ve středu a směrem k okrajům tlak klesá. V synoptických mapách je označován písmenem V či H. Tlakové výše pokrývají větší oblasti než tlakové níže a pomaleji se pohybují. Projevují se sestupnými pohyby vzduchu ve volné atmosféře a vzduch se adiabaticky (bez výměny tepla s okolím) se otepluje a vysušuje.

Při povrchu proudění vzduchu vždy směřuje od středu k okrajům. Vlivem zemské rotace se proudění na severní polokouli stáčí ve směru hodinových ručiček od středu k okrajům a na jižní polokouli zase proti směru hodinových ručiček. Sestupné proudy způsobují v tlakových výších jasné počasí, slabý vítr a velké amplitudy (odchylky) teploty vzduchu během dne.

  • V létě je počasí teplé, slunečné a suché.
  • V zimě ale chladné, mrazivé a bez srážek.

Tlaková níže a cyklóna

Oblast nízkého tlaku vzduchu je vymezena uzavřenými koncentricky uspořádanými izobarami s nejnižším tlakem ve středu a směrem k okrajům tlak vzduchu stoupá. Střed tlakové níže se označuje písmenem N či L. Průměr tlakové níže se pohybuje od pár set až do několika tisíc km. Střed níže je nepohyblivý, nebo se přesouvá.

Ve středu cyklóny je nejnižší tlak a proudění vzduchu směřuje od vyššího tlaku na okraji k nižšímu do středu. Směřuje dovnitř a vlivem zemské rotace se stáčí na severní polokouli proti směru hodinových ručiček a na jižní ve směru hodinových ručiček. Vzduch se při zemi sbíhá ze všech stran do středu tlakové níže a pak vystupuje nahoru, což způsobuje kondenzaci vodní páry. Převládá oblačné počasí se srážkami a silným větrem. Zjistit můžete i jak vznikají bouřky.

  • V zimě se oteplí a přichází srážky.
  • V létě přichází ochlazení a srážky.

Barické pole

Barické pole je rozložení tlaku v atmosféře s proměnlivostí tlaku vzduchu v prostoru a čase. Je charakterizované plochami se stejným tlakem vzduchu.

Hřeben vysokého tlaku vzduchu

Jde o pásmo vyššího tlaku vzduchu vybíhajícího z tlakové výše nebo oddělující 2 tlakové níže. Nejvyšší tlak se nachází v ose hřebene. Převládá podobné počasí jako v tlakové výši.

Brázda nízkého tlaku

Jde o pásmo nižšího tlaku vybíhajícího z tlakové níže nebo oddělující 2 tlakové výše. Nejnižší tlak je v ose brázdy. Převládá podobné počasí jako v tlakové níži.

Barické sedlo

Jde o část barického pole mezi dvěma protilehlými výšemi a nížemi, anebo mezi dvěma hřebeny a brázdami. Podívejte se, jak funguje studená a teplá fronta.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Prosím vložte své jméno