Vodstvo v České republice: Přehled významných vodních toků a vodních ploch

0
130
zobrazení
Vodstvo v České republice

Česká republika je zemí, která se může pyšnit bohatým vodním dědictvím. Toto vodstvo zahrnuje potoky, řeky, rybníky, jezera a další vodní plochy, které mají nejen význam pro ekosystém, ale také pro rekreační a hospodářské účely. V tomto článku se podíváme na některé z nejvýznamnějších vodních toků a ploch v České republice.

Co je to vodstvo?

Voda hraje klíčovou roli v ekosystémech a koloběh vody je důležitý pro udržení života a ekologické stability. Naše země je bohatá na vodstvo, s mnoha řekami, jezery, a dalšími vodními plochami a také podzemními prameny. 

Je však důležité, aby byla péče o vodní zdroje a ochrana vodního prostředí prioritou. Znečištění vody a narušení ekosystémů mohou mít vážné důsledky pro životní prostředí i lidské zdraví.

Českou republikou prochází významné evropské rozvodí, které rozdělujeme na tři hlavní úmoří – Severního moře, Černého moře a Baltského moře. Toto trojmezí je umístěno na hoře Klepáč, nacházející se v masivu Králického Sněžníku. Důležité je, že každé z těchto úmoří lze dále rozdělit na povodí jednotlivých řek, které tvoří charakteristické hydrologické systémy v naší zemi.

V České republice tvoří vodní plochy zhruba 2 % celkové rozlohy.

Potoky

Potok se nazývá menší vodní tok a je charakterizován svými menšími rozměry a kratší délkou ve srovnání s řekou. Tyto potoky obvykle nemají tak vysoký průtok vody jako řeky, ačkoli mají svůj velký význam v krajině.

Potoky často končí svým tokem na soutoku s řekou, kde se vlévají do většího vodního toku. Mohou však také ústit do rybníků, přehrad nebo jezer, což závisí na konkrétním terénu a geomorfologických podmínkách.

Potoky hrají významnou roli v ekosystémech a udržení vodního režimu v krajině. V minulosti byla koryta potoků často srovnávána, aby bylo možné získat více půdy pro zemědělské využití. Dnes však víme, že je důležité nechat vodě dostatek prostoru a svobody, aby vytvářela tzv. meandry a přirozeně se meandrovala. Toto přirozené utváření koryt potoků pomáhá udržovat biodiverzitu a ekologickou rovnováhu v krajině. 

V přehledné tabulce najdete seznam největších potoků, které jsou v České republice a jsou rozděleny podle jejich délky. 

PořadíPotokyDélka v České republice (km)
1.Mastník49,45
2.Rakovnický potok48,50
3.Kosový potok46,42
4.Hamerský potok46,31
5.Bakovský potok44,61
6.Koštěnický potok43,26
7.Bezdrevský potok43,13
8.Košátecký potok43,01
9.Černovický potok40,27
10.Martinický potok38,68
11.Rakovec37,12
12.Zlatý potok36,71
13.Bílý potok35,96
14.Úterský potok35,79
15.Dírenský potok35,30
Potoky v České republice

Řeky

Řeka je přirozený vodní tok o větší délce a rozsáhlejším povodí a také větším množství protékající vody. 

Přirozený vodní tok je vodní cesta, která vzniká na začátku u pramene nebo spojením menších toků, jako jsou potoky. Některé řeky, jako je Otava nebo Berounka, nemají pramen a vznikají soutokem jiných menších toků. Tyto řeky pokračují dále a mají svůj cíl na konci tohoto toku.

Řeky mohou končit několika způsoby. Můžou se vlévat do jiné řeky, což je známé jako soutok, nebo mohou ústit přímo do moře. Tyto ústí jsou často velkými ústími.

Řeky mají také přítoky, což jsou menší toky, jako potoky nebo jiné řeky, které se vlévají do hlavní řeky. Tyto přítoky se dělí na levé (levostranné) a pravé (pravostranné) podle toho, ze které strany se do hlavní řeky vlévají.

Každá řeka má své povodí, což je území, ze kterého odtéká voda právě do této konkrétní řeky.

Na toku řeky, a dokonce i na toku potoka, mohou být vybudovány vodní nádrže, jako jsou rybníky nebo přehrady. Tyto nádrže mohou sloužit různým účelům, jako je zásobování vodou, výroba elektřiny nebo rekreační aktivity. Takže vodní toky mají různé prvky a funkce, které mají významný vliv na krajinu a život v okolí.

V tabulce najdete seznam největších řek v České republice a jsou seřazeny podle své délky. 

PořadíŘekyDélka v České republice (km)
1.Vltava430,2
2. Labe368,07
3.Morava269,36
4.Ohře246,55
5.Sázava225,93
6.Dyje196,22
7.Jihlava180,8
8.Svratka168,49
9.Jizera167,04
10.Lužnice157,66
11.Berounka139,45
12.Odra134,32
13.Otava111,7
14.Opava110,66
15.Radbuza109,66
16.Chrudimka105,97
17.Úhlava103,96
18.Želivka103,89
19.Mže102,78
20.Tichá Orlice101,75
21.Střela101,65
22.Ploučnice101,44
23.Moravice100,53
24.Oslava99,24
25.Svitava98,39
26.Úslava96,26
27.Divoká Orlice96,11
28.Blanice (přítok Otavy)94,73
29.Malše89,3
30.Doubrava88,34
31.Rokytná88,17
32.Kyjovka88,13
33.Cidlina87,27
34.Bílina81,96
35.Jevišovka81,72
36.Loučná80,28
37.Metuje78,18
38.Úpa78,14
39.Olše71
40.Blanice (přítok Sázavy)66,02
41.Teplá65,06
42.Loděnice64,72
43.Bystřice (přítok Cidliny)62,71
44.Bobrůvka62,61
45.Výrovka61,89
46.Bečva61,57
47.Vsetínská Bečva59,38
48.Lomnice59,27
49.Litava58,55
50.Stropnice58,38
51.Dědina56,65
52.Trnava56,28
53.Bystřice (přítok Moravy)56,14
54.Nežárka56,04
55.Želetavka55,84
56.Moravská Dyje55,56
57.Lužická Nisa55,25
58.Litavka54,93
59.Ostravice54,79
60.Teplá Vltava54,3
61.Moravská Sázava53,91
62.Skalice52,34
63.Klabava51,22
64.Blšanka50,79
65.Chomutovka50,43
66.Oskava50,29
67.Mrlina49,62
68.Romže49,58
69.Novohradka49,2
70.Třebůvka48,23
71.Smutná47,79
72.Smědá47,77
73.Kocába47,65
74.Liboc46,38
75.Volyňka46,13
76.Moštěnka45,57
77.Blata45,31
78.Olšava44,9
79.Třemošná43,66
80.Desná43,36
81.Trkmanka41,68
82.Dřevnice41,62
83.Mohelka41,55
84.Úhlavka41,42
85.Ostružná41,25
86.Třebovka41,17
87.Bělá40,57
88.Klejnárka40,26
89.Velička40,24
90.Merklínka39,4
91.Javorka39,05
92.Šlapanka39
93.Říčka38,88
94.Lučina38,6
95.Rožnovská Bečva37,98
96.Libochovka37,89
97.Kamenice (přítok Jizery)37,75
98.Bobrava37,59
99.Vlkava37,52
100.Rokytka37,18
101.Lubina37,1
102.Haná35,8
103.Osoblaha35
104.Stěnava20,7
105.Orlice32,5
106.Šatava29,2
107.Vlára33
108.Kamenice (přítok Labe)35,6
109.Opavice35,7
110.Zdobnice34,2
111.Oleška34,2
112.Rolava36,7
113.Chotýšanka37,1
114.Sitka35,1
Řeky v České republice

Rybníky

Rybníky jsou uměle vytvořenými vodními nádržemi, které se od přehrad odlišují především svým hlavním účelem, kterým je chov ryb. Ostatní funkce, jako například koupání, jsou většinou vedlejší. Tyto rybníky bývají obvykle mělčí než přehrady, a jejich rozloha je většinou menší, i když existují výjimky.

V České republice má rybníkářství, což zahrnuje budování a provozování rybníků, dlouhou tradici, která sahá až do 12. století. Historicky bylo na území ČR mnohem více rybníků, ale mnohé z nich časem zanikly nebo byly vysušeny. Největší tradici v rybníkářství lze najít právě v Jižních Čechách.

Některá známá „jezera“ ve skutečnosti jsou rybníky. Například Máchovo jezero není opravdovým jezerem, ale rybníkem.

Mezi nejvýznamnější a největší české rybníky patří Rožmberk, který má obrovskou hráz o délce 2 430 metrů. Tento rybník nejenže slouží k chovu ryb, ale má také důležitou protipovodňovou funkci, dokáže totiž v případě potřeby zadržet velké množství vody, což je v oblastech s častými povodněmi mimořádně důležité. Rybníky tedy nejen obohacují krajinu, ale plní i praktické a ekologické funkce v naší přírodě.

V tabulce najdete nejvýznamnější a také největší rybníky u nás

PořadíRybníkyRozloha v ha
1.Rožmberk647
2.Bezdrev520
3.Horusický rybník415
4.Dvořiště388
5.Velký Tisý317
6.Máchovo jezero312
7.Záblatský rybník310
8.Nesyt296
9.Žehuňský rybník258
10.Dehtář246
11.Jaroslavický rybník245
12.Staňkovský rybník241
13.Velká Holná230
14.Velké Dářko205
15.Svět202
16.Bošilecký rybník200
17.Kačležský rybník196
18.Koclířov202
19.Novoveský rybník174
20.Opatovický rybník161
21.Bohdanečský rybník160
22.Kaňov159
23.Vrkoč156
24.Hradecký rybník154
25.Ponědražský rybník142
26.Olšina140
27.Volešek137
28.(Velký) Spolský rybník137
29.Podsedek a Humelenský rybník131
30.Starý rybník130
31.Krvavý rybník137
32.(Velký) Žárský rybník120
33.Hořejší Padrťský rybník120
34.Munický rybník112
35.Labuť108
36.Vlkovický rybník105
37.Vlhlavský rybník105
38.Řežabinec105
39.Kovčínský rybník104
40.Blatec (u Dívčic)103
Rybníky v České republice

Jezera

Jezera jsou zajímavým přírodním jevem, který má různé způsoby vzniku. Jezera můžeme rozdělit na ty s přírodním původem a pak na umělá jezera, která nemají přirozený původ a vznikly jako důsledek lidské činnosti. 

Přírodní jezera

Přírodní jezera mají přírodní původ a vznikly bez přímého zásahu člověka. V České republice můžeme najít několik různých typů jezer.

Ledovcová jezera jsou jedním z nejvýznamnějších typů jezer v naší zemi. Tyto jezera vznikla v místech, která byla vyhloubena ledovcem. V ČR se nachází celkem 6 ledovcových jezer, přičemž pět z nich leží na Šumavě (Černé, Čertovo, Plešné, Prášilské, Laka), a jedno se nachází v Krkonoších (Mechové jezírko).

Rašelinná jezera jsou dalším typem jezer, ale mnohá z nich bohužel postupně zanikají. Tyto jezera jsou spojena s rašeliništi a vytvářejí se zde specifické ekologické podmínky. Ty nejznámější u nás jsou Chalupské jezírko, jezírka na Tříjezerní slati, Velké mechové jezírko a Malé mechové jezírko, jezírko pod Táborem a Černá jezírka.

Krasová jezera jsou umístěna na dně přírodních propastí a jeskyní a mají svůj původ v procesech krasového reliéfu. Nejznámější u nás jsou Horní macošské jezírko a Dolní macošské jezírko, jezírko v Hranické propasti, Bozkovské podzemní jezero a Točnické jezírko.

Jezera mohou také vzniknout jinými způsoby, jako je sesuv půdy (Sesuvová jezera), kdy dochází k vytvoření jezera následkem sesuvu, nebo zatarasením toku kameny. Mezi sesuvová jezera řadíme Odlezelské jezero, Skryjské jezírko a Jezero ve Velkých Karlovicích.

Dalším zajímavým typem jsou tzv. říční jezera, která se tvoří ze slepých ramen řek nebo z jejich původních meandrů. Tyto jezera jsou spojena s říčním procesem a vznikají v přírodním koloběhu řeky. Nejznámější říční jezera v České republice máme Křivé jezero, Květné jezero, Kutnar, Mahenovo jezero, Babinecká tůň, Hrbáčkovy tůně, Komořanské jezero, Antošovické jezero, Holásecká jezera, Krňák, Kurfürstovo rameno, Malá říčka a Podhradská tůň.

Umělá jezera

Umělá jezera jsou zajímavým příkladem vodních ploch, které vznikly v důsledku lidské činnosti a nemají přirozený původ. Tyto jezera vznikla jako důsledek povrchové těžby a následně byly zatopeny, čímž se vytvořila obrovská plocha s vodou. 

Příkladem mohou být písečná jezera, která vznikla po zatopení bývalých lomů. Voda začala do těchto lomů pronikat buď samovolně, například z pramenišť, která se objevila během těžby, nebo byly lomy úmyslně zaplaveny po ukončení těžby. V případě záměrného zatopení se používá termín „rekultivace“ a tato umělá jezera často slouží pro rekreační účely, jako je koupání a další vodní aktivity.

Mnoho umělých jezer lze najít v oblasti Podkrušnohoří, která je bohatá na hnědé uhlí. Právě zde se těžba hnědého uhlí provádí povrchově a některá jezera, jako jsou Medard, Most nebo Milada, vznikla v důsledku této těžby.

Existují také menší umělá jezírka, která nemají přítok a jsou napájena pouze dešťovou vodou. V létě mohou mít tendenci vysychat kvůli omezenému zdroji vody. 

V tabulce najdete přehled nejznámějších a také největších přírodních a umělých jezer v České republice. Vzhledem k tomu, že některá jezera vznikají v souvislosti s rekultivací po těžbě hnědého uhlí, štěrku a písku, mohou další jezera přibývat, nebo naopak mohou ubývat vysycháním.

PořadíJezeraJezero umělé/přírodníRozloha v ha
1.Medardumělé493,44
2.Jezero Mostumělé297,9
3.Miladaumělé252,2
4.Hlučínské jezeroumělé131,5
5.Cepumělé126,09
6.Vlkovská pískovnaumělé100
7.Žernosecké jezeroumělé90
8.Chomoutovské jezeroumělé71,9
9.Barboraumělé62,7
10.Jezera Štítumělé62
11.Matyldaumělé38,7
12.Michalumělé29
13.Lhotaumělé25
14.Černé jezeropřírodní18,43
15.Kamencové jezeropřírodní16,3
16.Kristýnapřírodní14
17.Čertovo jezeropřírodní10,3
18.Vrbenskýpřírodní8
19.Plešné jezeropřírodní7,48
20.Benediktumělé4,7
21.Odlezelské jezeropřírodní4,5
22.Prášilské jezeropřírodní3,7
23.Lakapřírodní2,53
24.Hromnické jezírkoumělé2
25.Labutí jezírko u gotického kostela v Mostěumělé1,83
26.Chalupské jezírkopřírodní1,3

V následující tabulce najdete další umělá jezera, která mají menší velikost, ale jsou také známá.

PořadíDalší umělá jezera
1.Zelené jezírko
2.Jezírko na Hřebenech
3.Jezírko (též Prokopské jezírko nebo Hlubočepské jezírko)
4.Jiří-Družba
5.Výkleky
6.Opatovice
7.Olšovec
8.lom Horní Cerekev
9.Kurovický lom
10.Velká Amerika
11.lomy u Trhové Kamenice
12.lom Kristýna
13.lom Borek
14.Košutecké jezírko
15.lom Šífr
16.Kujalův lom
17.zatopené pískovny a štěrkovny
18.Jezero Mělice (Polabí)
19.Žernosecké jezero (také zvané Píšťanské jezero) (Polabí)
20.Sadská (Polabí)
21.Lhota (Polabí)
22.Račický kanál (Polabí)
23.Cucovna (Polabí)
24.Jezero Poděbrady
25.Boučkovo jezero
26.Chomoutovské jezero (Litovelské Pomoraví)
27.Mohelnické jezero (Litovelské Pomoraví)
28.Moravičanské jezero (Litovelské Pomoraví)
29.Náklo (Litovelské Pomoraví)
30.Bázlerova pískovna (Litovelské Pomoraví)
31.Annínské jezero (Tovačovská jezera)
32.Škašovské jezero (Tovačovská jezera)
33.Donbas (Tovačovská jezera)
34.Troubecké jezero (Tovačovská jezera)
35.Vrbické jezero
36.Jezero Mezi Mosty
37.Jezero u Dolního Benešova

Vypustitelné vodní nádrže označované jako jezero jsou:

 • Bývalé splavovací nádrže na splavování dřeva
  • Boubínské jezírko
  • Jelení jezírko
  • Žďárecké jezírko
 • Bývalé meliorační nádrže na meliorace (neboli zlepšení úrodnosti půd, které jsou přirozeně málo úrodné)
  • Cábské jezero

Mezi zaniklá jezera, která byla na našem území vysušena patří:

 • Čejčské jezero
 • Kobylské jezero
 • Komořanské jezero.
Jezera v České republice

Přehradní nádrže

Přehrady jsou umělé vodní nádrže, které vznikly přehrazením vodního toku hrází. Tyto nádrže mají širokou škálu využití a plní různé účely. Jedním z hlavních účelů přehrad je zajišťovat zdroj pitné vody pro obyvatelstvo. Dále slouží k výrobě elektřiny prostřednictvím vodních elektráren, a také jako ochrana před povodněmi tím, že regulují průtok vody v řekách a říčkách.

Přehradní nádrže mají také význam pro rekreační účely. Lidé se sem často stahují za odpočinkem a aktivitami na vodě, jako je plavání, windsurfing, či jachting. Rybolov je dalším oblíbeným koníčkem, který přehrady nabízejí.

Důležité je také to, že přehrady nemusí být překážkou v lodním provozu. Často jsou součástí hrází plavební komory nebo lodní výtahy, které umožňují lodím překonat výškový rozdíl mezi dvěma úrovněmi vody.

Když se podíváme na velikost vodní plochy, největší českou vodní nádrží je Lipno, i když je třeba poznamenat, že vodní nádrž Orlík má větší kapacitu pro zadržení vody.

V tabulce najdete nejznámější a největší vodní nádrže, které jsou v České republice. Tyto přehradní nádrže jsou rozdělené podle rozlohy od největší.

PořadíPřehradní nádržeRozhloha v ha
1.Lipno I4 909,760
2.Orlík2 545,540
3.Novomlýnská1 668,000
4.Švihov1 337,550
5.Nechranice1 307,770
6.Slapy1 241,150
7.Věstonická1 033,000
8.Rozkoš1 001,250
9.Slezská Harta873,9
10.Vranov761,3
11.Jesenice759,879
12.Mušovská531
13.Dalešice517,033
14.Hracholusky421,253
15.Hněvkovice403,751
16.Přísečnice340,823
17.Skalka338,495
18.Šance337
19.Kružberk280
20.Těrlicko267,6
21.Brno259
22.Žermanice247
23.Vír I223,6
24.Římov228,58
25.Seč I220,1
26.Kamýk171,19
27.Nýrsko163,3
28.Stanovice141,33
29.Josefův Důl138,1
30.Fláje136,01
31.Žlutice128,94
32.Horka125,55
33.Vrané122,53
34.Mohelno117,4
35.Letovice110,9
36.České Údolí110,54
37.Pastviny110,3
38.Vrchlice102,77
39.Trnávka99,08
40.Mostiště93
41.Olešná88
42.Souš85,89
43.Les Království85
44.Hamry80,55
45.Slušovice78,42
46.Štěchovice75,21
47.Oleksovice72
48.Klíčava71,4
49.Opatovice70,51
50.Morávka69,9
51.Plumlov68
52.Kořensko65 (cca)
53.Lučina63,42
54.Fryšták62,2
55.Výrovice62,1
56.Pilská57,6
57.Hubenov55
58.Nová Říše53,5
59.Boskovice53,3
60.Znojmo53,3
61.Jordán51,77
62.Karolinka50,83
63.Podhora45,95
64.Modlany44,06
65.Hostivař42
66.Bedřichov41,5
67.Kateřina41,27
68.Landštejn40,5
69.Stráž pod Ralskem40,45
70.Luhačovice40
71.Mšeno39,78
72.Bystřička38
73.Koryčany35,15
74.Baška33
75.Lipno II32,52
76.Klabava32,31
77.Křižanovice I31,8
78.Loupnice30
79.Labská26,78
80.Husinec25,63
81.Vidhostice24,16
82.Sedlice23,99
83.Pocheň23,5
84.Kadaň22,01
85.Všechlapy21,35
86.Pařížov20,9
87.Němčice20,78
88.Nemilka20,68
89.Březová19,99
90.Zaječice19,9
91.Tatrovice18,84
92.Větřkovice18,6
93.Pilská18,09
94.Džbán18
95.Blatnička18
96.Košín18
97.Otvice16,95
98.Jirkov16,53
99.Dlouhé stráně (dolní)16,3
100.Křižanovice II15,95
101.Bojkovice15,45
102.Dlouhé stráně (horní)15,4
103.Horní Bečva15
104.Strž14,94
105.Staviště14,84
106.Újezd14,46
107.Humenice14,19
108.Harcov14,07
109.Břevnice14
110.Láz13,41
111.Kožichovice13,1
112.Jevišovice12,6
113.Vír II12,5
114.Ludkovice12,43
115.Těšetice12
116.Moravská Třebová11
117.Lobník10
118.Záskalská9,48
119.Obecnice9,42
120.Chřibská9,28
121.Křimov9,09
122.Krásné u Šumperka9
123.Jiviny9
124.Rýzmburk9 (cca)
125.Janov8,42
126.Fojtka6,88
127.Vřesník6,69
128.Osvětimany6,6
129.Bílý Halštrov6,6
130.Štramberk6,4
131.Kostolnica6
132.Sedlinka5,93
133.Suchomasty5,77
134.Rudolfov5,6
135.Mlýnice5,2
136.Jahodnice5,1
137.Homole5
138.Padrty4,8
139.Kamenička4,34
140.Malý Jordán4
141.Plasy4 (cca)
142.Soběnov3,8
143.Mariánské Lázně3,78
144.Myslivny2,98
145.Brušperk2,9
146.Kacabaja2,8
147.Jince2,47
148.Velká Černoc2,1
149.Ivanské jezero2,01
150.Kyjov2
151.Zákraví1,92
152.Hrabišín1,6
153.Kamenná1,6
154.Opatovsko1,2
155.Naděje1,16
156.Lesenská přehrada0,82
157.Jílové0,723
158.Jezeří0,64
Přehradní nádrže v České republice

Mokřady a močály

Mokřady a močály představují zajímavé přírodní prostředí, které je charakterizováno vysokým obsahem vody v krajině a minimálním nebo jen dočasným vysycháním. Tyto oblasti jsou obzvláště cenné pro svou schopnost zadržovat velké množství vody, což znamená, že slouží jako přirozená zásobárna vody pro své okolí.

Mokřady mají výbornou retenční schopnost, což znamená, že uchovávají vodu v krajině, a tím přispívají k regulaci vodního režimu. Tato schopnost je mimořádně cenná v období sucha, kdy mokřady mohou poskytnout potřebný zásobník vody pro okolní ekosystémy i lidské aktivity.

Kromě svého hydrologického významu jsou mokřady také význačné pro svou biologickou rozmanitost. Tato prostředí jsou domovem mnoha druhů rostlin a živočichů, které jsou přizpůsobeny specifickým podmínkám mokřadů. Mokřady jsou často chráněny zákonem kvůli své velké ekologické hodnotě a přirozené rozmanitosti.

Je zajímavé pozorovat, že mokřady se nacházejí i ve městském prostředí. Například v Praze lze najít mokřadní přírodní areál u Toulcova dvora v Hostivaři, což je ukázka toho, jak se městské oblasti mohou spojit s přírodou a poskytnout útočiště a biodiverzitu i ve velkoměstském prostředí. 

Mokřady a močály tedy představují důležitou součást naší přírody, kterou je třeba chránit a udržovat pro budoucí generace.

V tabulce najdete nejznámější mokřady u nás. 

PořadíMokřady
1.Šumavské slatě
2.Třeboňské rybníky
3.Novozámecký a Břehyňský rybník
4.Lednické rybníky
5.Krkonošská rašeliniště
6.Litovelské Pomoraví
7.Poodří
8.Mokřady dolního Podyjí
9.Mokřady Liběchovky a Pšovky
10.Podzemní Punkva
11.Třeboňská rašeliniště
12.Krušnohorská rašeliniště
13.Rašeliniště Jizery
14.Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa
Mokřady a močály v České republice

Vodní kanály

Vodní kanál je většinou umělý vodní tok, který byl vytvořen lidskou činností za účelem přepravy vody nebo plavidel. Těmito kanály může proudit voda z jednoho místa na druhé, což umožňuje zavlažování zemědělských ploch, zásobování měst pitnou vodou nebo navigaci lodí.

Vodní kanály mohou být budovány různými způsoby, například ručně vykopávány nebo vybudovány strojovým zemním stavebnictvím. Mohou být napájeny přirozenými vodními zdroji, jako jsou řeky a jezera, nebo mohou být napájeny umělými zásobovacími systémy, jako jsou přehrady nebo nádrže.

Vodní kanály mají širokou škálu využití, včetně zemědělství, dopravy, výroby elektřiny nebo rekreačních a sportovních aktivit. Jsou důležitou součástí infrastruktury v mnoha zemích a hrají klíčovou roli při zabezpečení zásobování vodou a hospodářském rozvoji.

V tabulce najdete nejznámější vodní kanály v České republice. 

PořadíVodní kanályDélka v České republice (km)
1.Zlatá stoka48,81
2.Schwarzenberský kanál33,2
3.Opatovický kanál32,44
4.Podkrušnohorský přivaděč I23,99
5.Dyjsko-mlýnský náhon22,5
6.Podřezanská stoka18,81
7.Morávka-náhon18,53
8.Náhon Alba17,42
9.Sánský kanál15,78
10.Kanál Krhovice – Hevlín15,14
Vodní kanály V české republice

Vodopády

Vodopád je přírodní jev, při kterém voda prudce klesá nebo padá z výšky na nižší úroveň. Tento jev je často spojen s řekami, potoky nebo jinými vodními toky, které protékají přes skalnatý nebo strmý terén. Vodopády jsou známé svou impozantní krásou a zvukem klesající vody.

Vodopády jsou často atraktivním turistickým cílem a jsou také často vyhledávány pro svou estetickou a relaxační hodnotu. Navíc mají ekologický význam, protože mohou sloužit jako biotopy pro různé druhy rostlin a živočichů. Vodopády jsou jedním z příkladů krásy a síly přírody a jsou zároveň fascinujícím geologickým jevem.

V tabulce najdete jen některé významné vodopády u nás. 

PořadíVodopády
1.Arnoltický vodopád
2.vodopády Bílé Opavy
3.Bílá strž
4.Blanský vodopád
5.Bobří vodopád
6.Borový vodopád
7.Bubovické vodopády
8.Budovský vodopád
9.vodopády Černé Desné
10.vodopád Černého potoka
11.Dírky
12.Dobětický vodopád
13.Dolnožlebské vodopády
14.Dvorský vodopád
15.Falkenštejnský vodopád
16.Hostovický vodopád
17.Huťský vodopád
18.Jedlový vodopád
19.Kamarád
20.Kachní vodopád
21.Kýšovický vodopád
22.Labský vodopád
23.Luční vodopád
24.Malý Labský, horní
25.Malý Labský, spodní
26.malý Sýkornický vodopád
27.Dolní Úpský vodopád
28.Mojžíř
29.Moravanský vodopád
30.Mumlavský vodopád
31.na Bílém Labi, horní
32.na Bílém Labi, spodní
33.Nýznerovský vodopád
34.Odlezelské vodopády
35.Olšinský vodopád
36.Pančavský vodopád
37.Paštěcký vodopád
38.Pekelský vodopád
39.Pod Strašidly
40.Průčelský vodopád
41.Pudlavský vodopád
42.Rešovské vodopády
43.Rudické propadání
44.Samechovský vodopád
45.Satinský vodopád
46.Sekerský vodopád
47.Skryjský vodopád
48.Stříbrský vodopád
49.Sýkornický vodopád
50.Svojkovský vodopád
51.Tetínský vodopád
52.Vaňovský vodopád
53.Velký Adršpašský vodopád
54.Velký Štolpich
55.Horní Úpský vodopád
56.Vodopád na Kolenském potoce
57.Vodopád Načina
58.Vodopád pod Dubičkami
59.Vodopád v Tiché soutěsce
60.Vodopád u Františkova
61.Vodopády Dubiny
62.Vodopády na Kamenném potoce
63.Vodopády pod Lysou
64.Vodopády Suché Kamenice
65.Vodopády svatého Wolfganga
66.Vodopády u Petrova Mlýna
67.Výří vodopád
68.Vysoký vodopád
69.Žebnický vodopád (v Pekle)
70.Žlebský vodopád
Vodopády v České republice

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Prosím vložte své jméno