Tlaková výše (anticyklóna)

0
95
zobrazení

Jaký je vliv anticyklóny neboli tlakové výše na utváření počasí, což je oblast se zvýšeným tlakem vzduchu? Podívejme se kdy a jak vzniká a jak se projevuje.

Anticyklóna neboli tlaková výše je oblast se zvýšeným tlakem vzduchu, který je vyšší, než je tomu v okolí. Pro anticyklónu je typická cirkulace vzduchu ve směru pohybu hodinových ručiček na severní polokouli. Oproti tomu je na jižní polokouli pro anticyklónu typická cirkulace vzduchu proti směru pohybu hodinových ručiček. Směr cirkulace vzduchu je dán především působením takzvané Coriolisovy síly.

Coriolisova síla

Coriolisova síla je setrvačná síla, která působí na tělesa, která se pohybují v rotující neinerciální vztažné soustavě takovým způsobem, kdy se mění jejich vzdálenost od osy otáčení. Působení Coriolisovy síly se označuje jako Coriolisův efekt.

Co vyvolá vznik tlakových výší

Tlaková výše neboli anticyklóna je tlakový útvar, v jehož středu je vyšší tlak než v okolí. Termín tlaková výše v roce 1861 poprvé zavedl anglický přírodovědec F. Galton. Za vznik tlakových výší mohou složité atmosférické procesy, které však nejsou dosud plně probádány a jsou zahrnovány pod společný pojem anticyklogeneze.

Oblasti anticyklón – vysokého tlaku

Oblasti anticyklón neboli vysokého tlaku zásadně ovlivňují utváření počasí v jejich okolí. Na počasí v Evropě mají vliv zejména arktická anticyklóna, sibiřská neboli kontinentální anticyklóna a především azorská neboli severoatlantická anticyklóna.

V atmosféře Země se vyskytují i další poměrně stabilní oblasti vysokého tlaku, zejména antarktická, bermudská a havajská anticyklóna, jihoatlantická neboli svatohelenská či jihoindická neboli mauricijská anticyklóna a kanadská neboli severoamerická anticyklóna.

Vliv tlakové výše na počasí

Vzduch v takové výši proudí při zemi po směru hodinových ručiček. Ve vertikálním měřítku zaznamenáváme sestupné neboli subsidenční pohyby řádově cm/s. Díky tomu se v souvislosti s nimi objevuje málo oblačnosti, která se rozpouští. Počasí v tlakových výších bývá stabilní.

létě, tedy v období červenčervenecsrpen se může na předních stranách tvořit kupovitá oblačnost a někdy i bouřky.

V zimě, tedy v období prosinecledenúnor bývá jasno, v nížinách se však může radiačním ochlazováním vytvořit tzv. radiační inverze a po ní přichází nízká inverzní oblačnost.

Zakřivení izobar

Anticyklóny nemají pravidelný tvar. Výběžky vysokého tlaku vzduchu označujeme jako hřebeny, kdy jsou izobarické plochy vyduté a připomínají horské hřebeny.

Pokud jsou izobary výrazně cyklonálně zakřivené, počasí je proměnlivé a podobá se počasí v samotné cyklóně.

Pokud jsou izobary výrazně anticyklonálně zakřivené, počasí je stabilnější a podobá se počasí v anticyklóně.

Výškové tlakové níže

I přesto, že je při zemi vysoký tlak, můžeme zaznamenat více oblačnosti a srážek. Středy výškové tlakové níže mohou ležet přímo nad středy tlakových výší. Tím dochází ke změně směru a rychlosti větru s výškou a tvorbě oblačnosti a srážek. Stabilní počasí přinášejí jen zřetelné tlakové útvary.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Prosím vložte své jméno