Cestování se psem do Německa

0
2070
zobrazení

Pokud budete cestovat se psem z České republiky do Německa, návrat zpět a také dovoz zvířat má svá pravidla, která je nutné dodržovat. Pes musí splňovat zásadní podmínky pro přepravu a je třeba se prokázat příslušnými dokumenty, kterými musí být pes vybaven.

  • pas zvířete v zájmovém chovu
  • identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
  • platné očkování proti vzteklině

Více psů najednou

Při cestování s více než 5 psy, nebo jinými zvířaty v zájmovém chovu, musí mít zvířata ještě navíc veterinární osvědčení, a k tomu i potvrzení soukromého veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat, nebo před vstupem do této země, prošel každý pes klinickým vyšetřením a zvířata při něm byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou proto schopna přepravy do místa určení. Je důležité poznamenat, že toto potvrzení se zaznamená přímo do pasu zvířete v zájmovém chovu.

Speciální omezení, nařízení a výjimky určené pro Německo

Německo je v něčem specifické. Například speciální ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům, stejně jako doba ošetření před vstupem na území Německa nejsou požadovány. Umožnění vstupu mláďat mladších 3 měsíců neočkovaných proti vzteklině je naopak nyní umožněno ze všech členských států Evropské unie na základě takzvané obecné výjimky. Členské státy EU mohou tedy povolit cestování s mláďaty mladších 3 měsíce, která ještě nejsou očkována proti vzteklině. I v tomto případě ale musí disponovat platným pasem a musí od narození pobývat v témže místě. Další podmínkou je také fakt, že mláďata doposud nikdy nepřišla do styku s volně žijícími zvířaty. Poslední, co je třeba zmínit, že mláďata jsou provázena matkou, na které jsou závislá.

TIP: Cestování se psem letadlem

Nebezpečí nákazy a rizikové okolní státy

V Německu nejsou evidována žádná zvýšená nebo exotická nebezpečí nákazy. Vstupujete-li na území Německa z jiné země než z naší České republiky, což je asi vyjma letecké dopravy asi ve všech případech, platí pravidla vstupu z dané konkrétní země. Pokud vstupujete z členské země Evropské unie a Norska, platí zde pravidla úplně stejná, jako jsou určena pro Českou republiku. Budete se v nich tedy snadno orientovat.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Prosím vložte své jméno