Co jsou kyselé deště a jak vznikají?

0
121
zobrazení

Víte, co jsou kyselé deště a jak vlastně vznikají? Podívejme se na nejčastější příčiny jejich vzniku a jaký je jejich vliv na naše životní prostředí.

Co jsou to kyselé deště?

Kyselý déšť je široký pojem, který popisuje srážení vody s nízkým pH, které se kombinuje s kyselými částicemi obsaženými ve vzduchu usazovanými v půdě i ve vodě. Normální déšť bývá s pH nižším než 7. Kyselé deště vznikají vlivem různých činností člověka, ale i vlivem počasí, třeba během bouřky.

Jak vznikají kyselé deště?

Primární příčinou kyselého deště je síra, která pak reaguje v atmosféře na oxid siřičitý. Hlavním zdrojem síry jsou elektrárny spalující uhlí, zatímco sekundární kyselé deště způsobující síru mohou být i přírodní, třeba sopky a bakteriální aktivity. Další příčinou kyselých srážení jsou oxidy dusíku. Tyto plyny obvykle vznikají spalováním fosilních paliv, hlavně v elektrárnách a automobilech.

Jaký mají vliv kyselé deště?

Zavedení kyselých molekul z depozice kyseliny, zahrnující srážení a pád samotných částic, může výrazně snížit pH vody a okolní půdy. To může být zcela zničující pro vodní život, ekologii půdy i lesy. Kyselý déšť urychluje eroze tvrdých látek, jako je kov a kámen, následkem čehož je rychlá degradace historických struktur a uměleckých děl, která jinak dlouhodobě živlům odolávají.

Spalování fosilních paliv a síra z lidské činnosti

Většina příčin kyselého deště je původem ze znečištění při spalování fosilních paliv. Uhlí spálené při výrobě elektřiny obsahuje síru, která vstupuje do atmosféry, reaguje s kyslíkem a vzniká oxid siřičitý. Některé elektrárny mají velké komíny, aby předešly znečištění okolí. Pak ale znečišťující látky vstupují do atmosféry na vyšších úrovních a přispívají k problémům s kyselým deštěm v širších oblastech.

Přírodní zdroje síry

K vysrážení kyselinami přispívají i přírodní zdroje síry. Mezi tyto příčiny deště organických kyselin patří sopky produkující asi jednu desetinu celkového množství síry produkované lidskou činností. Dalším zdrojem síry jsou požáry a bakteriální aktivity na souši a ve vodě. Phytoplankton produkuje emise síry a část charakteristického zápachu oceánu je způsobena těmito sloučeninami síry.

Sloučeniny oxidu dusíku a kyselina dusičná

Dalším hlavním zdrojem kyselého deště jsou sloučeniny oxidu dusíku reagující v atmosféře, kdy vzniká kyselina dusičná. Tyto chemikálie jsou stále větším důvodem k obavám, protože se používání síry více kontroluje. Tyto sloučeniny vznikají při spalování fosilních paliv včetně uhlí v elektrárnách. Hlavním zdrojem oxidů dusíku jsou i automobily a díky jejich velkému používání roste i produkce těchto sloučenin.

Živočišná výroba i bouřky

Jednou z příčin kyselého deště je i amoniak, což je jiná sloučenina obsahující dusík, která také nakonec končí v atmosféře. Amoniak vzniká jako odpad z živočišné výroby. Chov hospodářských zvířat také významně přispívá ke kyselému dešti. Další příčinou vzniku kyselého dusíku, jsou bouřky.  Elektrická aktivita blesku totiž také přispívá ke vzniku kyselého dusíku v atmosféře.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Prosím vložte své jméno